Att kränka den individuella upplevelsen borde vara en journalistisk dygd

Det här med saker som inte riktigt är sanna är ju lite på modet nu, ett par pikanta exempel från de senaste dagarna är ju ”Bowling Green-massakern” och ”killen som tog ut 600 000 kr”. De historierna ligger rätt långt ifrån varandra i hur lögnen tillkommit och sprids.